5
1
0
#5 sashimi moriawase = chutoro, sawara (spanish mackerel), kinmedai 金目鯛(golden eye snapper), katsuo