Mu Liang Zai Liang Kee Restaurant

Mu Liang Zai Liang Kee Restaurant
Address : 719 Havelock Road, Tiong Bahru, 169644
Phone No. : 6272 4282 / 9660 3256