Xing Xing Yu Tou Lu - Wei Xuan Eating House

Xing Xing Yu Tou Lu - Wei Xuan Eating House
Address : Blk 22 Beo Crescent, Tiong Bahru, 160022