Sapporo Ramen Shirakaba Sansou - Hokkaido Marche白樺山莊

Sapporo Ramen Shirakaba Sansou - Hokkaido Marche
Address : Orchard Central, 181 Orchard Road, #B2-11/29/44/48, Somerset, 238896