Da Jie Niang Dou Fu大姐酿豆腐

Da Jie Niang Dou Fu
Address : 354 Clementi Ave 2 #01-253, Clementi, 120354
Phone No. : 6774 2030