Ramen Keisuke Tonkotsu King

Ramen Keisuke Tonkotsu King
Address : Orchid Hotel, 1 Tras Link #01-19, Tanjong Pagar, 078867
Phone No. : 6636 0855