Yu Ji Pig Organ Soup Herbal Mutton Soup

Yu Ji Pig Organ Soup Herbal Mutton Soup
Address : Albert Centre Market & Food Centre, 270 Queen Street, #01-76, Bugis, 180270