Jian Bo Shui Kueh

Jian Bo Shui Kueh
Address : Tiong Bahru Market, 30 Seng Poh Road #02-05, Tiong Bahru, 168898