Kuriya Japanese Market - Shokutsu 10

Kuriya Japanese Market - Shokutsu 10
Address : Jurong Point, 63 Jurong West Central 3 #B1-77/78 (JP2), Boon Lay, 648331
Phone No. : 6791 7553