20
5
0
Salmon Sashimi Don, Salmon Sashimi Rice Bowl